WDT, s.r.o.

 
 
 

Ako si vybrať ústredňu

Hlavné parametre pre stanovenie výstavby ústredne:

  1. Kapacita a typ vstupných liniek
  2. Kapacita a typ vnútorných pobočiek / klapiek / liniek
  3. Spôsob distribúcie prichádzajúcich hovorov
  4. Požadované služby a funkcie
 add 1. - Kapacita a typ vstupných liniek

Počet a druh vstupných liniek je potrebné stanoviť s výhľadom na budúce rozšírenie. V súčastnej dome sú to :

Pri vlastnom výbere vstupných telefónnych liniek je potrebné si tiež uvedomiť, že je samozrejme nutné mať dostatočný počet  vstupných liniek, ale nie je zase ani žiadúce ich mať nadbytok. Správne rohodnutie nie je vôbec jednoduché, preto radi Vám poradíme - office@wdt.sk.

 add 2. - Kapacita a typ vnútorných pobočiek / klapiek / liniek

Telefónne ústredne majú niekoľko typov vnútorných pobočiek. Základné a najpoužívanejšie sú dva typy, a to analógová a digitálna (systémová) pobočka.

Analógová pobočka predstavuje bežný telefón, fax alebo bezdrôtový prístroj. V dnešnej dobe sa i na túto pobočku dá pripojiť telefónny prístroj s funkciou zobrazenia čísla volajúceho CLIP.

Digitálna (systémová) pobočka je vhodná predovšetkým pre pracovníkov, ktorí majú telefón ako jeden zo svojich hlavných pracovných nástrojov. Inými slovami pre tých, ktorí ho intenzívne využívajú. V porovnaní s analógovým ma navyše ďalšie fukcie. Medzi najdôležitejšie patria :

 add 3. - Spôsob distribúcie prichádzajúcich hovorov

Každá firma má iné portfólio zákazníkov, ktorí k nim volajú. Preto i výrobcovia riešia viacerými spôsobmi distribúciu prichádzajúcich hovorov. Medzi najpoužívanejšie patrí:

add 4. - Služby a funkcie ústredne

Požiadavky na funkcionalitu ústredne by mali vychádzať z potrieb firmy alebo organizácie - mnohé funkcie sú schopné ušetriť drahocenný čas či náklady, preto Vám vždy doporučujeme konzultáciu s odborníkom. 

V dnešnej dobe sa od telefónne ústredne očakáva viac :

Zodpovedný výber telefónnej ústredne predstavuje zváženie mnohých faktorov a parametrov. Radi Vám umožníme využiť naše dlhoročné skúsenosti v tomto odbore a pomôžeme Vám zvoliť riešenie najefektívnejšie pre Váš prípad. V prípade záujmu nás prosím kontaktujte.